Laadunvarmistus

  • Suunnittelu tehdään asiakaslähtöisesti, selvitetään tarpeet yhdessä, käydään paikanpäällä ja peruskorjauskohteet huomioidaan.
  • Ympäristöasiat ja laatu huomioidaan aina suunnittelussamme